gvoza@gvoza.sk +421 41 5620 288

Gymnázium na Veľkej okružnej má výhodnú strategickú polohu a patrí k rešpektovaným a vysokohodnoteným vzdelávacím inštitúciám v Žilinskom kraji. Gymnázium je štátna škola, ktorá poskytuje úplné stredné vzdelanie s maturitou. Cieľom vzdelávania je získať všeobecné vzdelanie a kompetencie v rôznych oblastiach.Ročne sa na štúdium hlási viac ako 300 žiakov zo základných škôl. Na škole sa momentálne v tomto školskom roku celkovo vzdeláva viac ako 490 žiakov pod vedením takmer 40 kvalifikovaných pedagógov. Škole sa darí vychovávať a vzdelávať žiakov pre vysokoškolské štúdium. Má vysoké percento úspešnosti prijímania žiakov na vysoké školy a univerzity v Slovenskej republike, ale aj v zahraničí a to aj vďaka 100 % kvalifikovanosti, ústretovosti a snahe pedagógov.

História školy

Písal sa práve rok 1918, keď vládny zmocnenec Anton Štefánek preberá bývalú maďarskú reálku do správy Československého štátu a na Štedrý deň 24.12., poveruje profesora Antona Mišíka jej spravovaním. Vyučovanie je však prerušené a pokračuje až v roku 1919. Podľa prvej kroniky z roku 1919 do školy chodí 178 žiačok v štyroch ročníkoch pod vedením 10 pedagógov.

Takéto boli začiatky Gymnázia, Veľká okružná v Žiline. História žilinského gymnázia je veľmi bohatá. Táto škola s viac ako storočnou tradíciou patrí k najstarším v Žiline. Počas dlhej histórie sa na jej pôde uskutočnilo mnoho reforiem, zmien a udalostí. Vychovala množstvo generácií, absolvovali ju tisíce mladých ľudí, z ktorých sa mnohí stali významnými osobnosťami s uplatnením doma i vo svete. Na škole pôsobil ako profesor spisovateľ D. Tatarka. Ďalším bol J. Lenčo, ktorý v diele Rozpamätávanie dal nahliadnuť do radov žiakov i profesorov. Kniha mala ohlas u nás i vo svete. Defilé zvučných mien je naozaj dlhé.

Rozšíri sa aj o vaše meno?

Moderná škola s dlhoročnom tradíciou

V ostatných rokoch prešla škola výraznou rekonštrukciou vnútorných i vonkajších priestorov. Škola disponuje moderným vybavením v učebniach, špecializovanými učebňami pre rôzne predmety, zmodernizovanou telocvičňou, vonkajším ihriskom i posilňovňou s modernými cvičebnými zariadeniami.

Škola pokračuje v dlhodobej tradícii vo vyučovaní matematiky. Každý rok sa na škole otvára trieda s rozšíreným vyučovaním matematiky, o ktorú je stály záujem. Žiaci sa zúčastňujú mnohých domácich a zahraničných súťaží v matematike, ale aj fyzike, informatike a dosahujú vynikajúce výsledky. Reprezentujú školu aj na súťažiach a olympiádach z cudzích jazykov (anglický, nemecký, francúzsky, španielsky a ruský), slovenského jazyka, humanitných predmetov, telesnej a športovej výchovy a na taktiež aj na šachových súťažiach. Žiaci získavajú mnoho ocenení.

Na škole sa organizujú a konajú kultúrne, vzdelávacie a spoločenské akcie a podujatia, ktoré majú tiež svoju tradíciu. Imatrikulácie, GVOBOJ, iBobor, Š.O.K., Študentská kvapka krvi, školský ples, akadémia a mnohé iné.

Naši akademici-herci už 20 rokov pripravujú divadelné predstavenia a mnohokrát získali vzácne ocenenia na celoslovenských prehliadkach divadelných súborov. Žiacka školská rada sa tiež významne podieľa na spestrení života školy.

Škola aktívne spolupracuje s rôznymi organizáciami, zariadeniami a s fakultami vysokých škôl v SR a ČR.

Odkaz pre vás

Naše gymnázium dokázalo pretrvať v ťažkých dobách svojho storočného pôsobenia a veríme, že obstojí aj v skúškach, ktoré mu ponúkne nasledujúcich sto rokov. Dúfame, že aj naďalej bude patriť medzi výnimočné školy nielen svojimi výsledkami, ale aj priateľskou a pozitívnou atmosférou, ktorá je pre toto gymnázium už roky príznačná.

Tešíme sa na Vás - našich nových žiakov, že sa stanete tiež súčasťou nášho gymnázia.